Laatste wijzigingen

Handleiding HTML
Inhoud   Index


De Handleiding HTML is voortdurend in bewerking. Soms gaat het om kleine correcties, op andere momenten om het opnieuw redigeren van onderdelen of het toevoegen van nieuwe mogelijkheden.
Op deze pagina worden steeds alle belangrijke wijzigingen en toevoegingen vermeld.


6 februari 2001
De Handleiding HTML is nu te vinden op een eigen domein (http://www.handleidinghtml.nl) en in samenhang daarmee is ook het e-mailadres zijn gewijzigd.
De ondersteuning van de verschillende HTML-elementen door Netscape Navigator 6 en Opera 5.0 is aangegeven.
In verschillende onderdelen zijn aanvullingen en correcties aangebracht. Dat geldt in het bijzonder voor de onderdelen Structuur document (DOCTYPE declaratie), Weergave tekst (Afkortingen, Revisie-informatie, Citeren), Hyperlinks (Downloaden bestand, Karakters in URI's), Formulieren (Bestanden verzenden, Keuzelijsten, Voorbeeld vragenformulier), Frames (Frameranden) en Objecten (Geluidsfragmenten, Het OBJECT element).

23 september 2000
Het onderdeel Kleuren in HTML/CSS is geheel gewijzigd en aanzienlijk uitgebreid. De JavaScript voorbeelden voor Informatie over de browser zijn aangepast aan de nieuwste versies van de verschillende browsers. Vanaf de beginpagina van de online versie is het nu mogelijk te zoeken in Handleiding HTML. Ook wordt in de online versie de gelegenheid geboden, een bericht te ontvangen als er een nieuwe offline versie is.

25 juli 2000
De ondersteuning van de verschillende HTML-elementen door Opera 4.0 is aangegeven. Aan het HTML gedeelte van de handleiding is een uitgebreide Inhoudsopgave toegevoegd. Het onderdeel Frames is aangevuld met een beschrijving van Meerdere frames tegelijk vervangen. Daarnaast is de weergave van Frameranden door Opera 4 opgenomen. In verschillende andere onderdelen zijn kleine aanpassingen, aanvullingen en correcties zijn gedaan of aangebracht.

16 januari 2000
Op verschillende plaatsen zijn kleine wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de op 24 december 1999 verschenen revisie HTML 4.01. De JavaScript voorbeelden voor Datum en tijd zijn op sommige punten wat aangepast, enkele voorbeelden voor Berichten in de statusbalk en Lichtkrant zijn verwijderd.

27 december 1999
Het onderdeel Hulpprogramma's is aangepast (in het bijzonder de beschrijving van Validators en FTP-programma's.

19 november 1999
Omdat de gratis form-to-mail dienst van FormMailer weer gebruikt kan worden, zijn het onderdeel Formulieren en het voorbeeld vragenformulier opnieuw aangepast.

2 november 1999
Vanwege het opschorten van de gratis form-to-mail dienst van FormMailer zijn het onderdeel Formulieren en het voorbeeld vragenformulier aangepast.

15 oktober 1999
De beschrijving van de JavaScript voorbeelden Nieuw venster openen is op sommige punten aangevuld.

8 oktober 1999
De onderdelen Hulpprogramma's en Lijsten zijn op een enkele plaatsen aangepast. Voor de volledigheid is de beschrijving van de elementen DIR en MENU toegevoegd.

18 september 1999
De onderdelen Hyperlinks en Formulieren zijn op een enkele punten gewijzigd en uitgebreid (onder andere de beschrijving van mailto-URI's).

20 juni 1999
Het onderdeel Hulpprogramma's is op een aantal punten aangepast en uitgebreid.

23 mei 1999
Op verschillende plaatsen hebben kleine aanpassingen plaatsgevonden, onder andere in de onderdelen Frames (Frameranden), Structuur CSS (Pseudo-classes en Pseudo-elementen) en JavaScript voorbeelden (Informatie over de browser).

7 maart 1999
Toegevoegd is de beschrijving van de elementen ABBR, ACRONYM, DEL en INS.

7 februari 1999
De beschrijving van de Algemene attributen voor de elementen is uitgebreid en in een apart document opgenomen. Aan een aantal elementen is de beschrijving van enkele attributen toegevoegd. Het onderdeel CSS en browsers is aangepast. De JavaScript voorbeelden zijn op sommige punten gewijzigd en uitgebreid.

17 januari 1999
De onderdelen Introductie in HTML en Hulpprogramma's zijn aanzienlijk uitgebreid. Toegevoegd is een alfabetisch trefwoordenregister.

Wijzigingen tot 1 januari 1999


  Inhoud Handleiding HTML   Index

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong