Speciale tekens

Handleiding HTML
Inhoud   Index


In HTML zijn zogenaamde character entities gedefinieerd. Enerzijds kunnen die gebruikt worden om speciale tekens (zoals accenten) op meerdere platformen (DOS/Windows, Macintosh) op dezelfde manier te kunnen weergeven. Anderzijds zijn ze nodig om ook de tekens te kunnen gebruiken die in HTML dienen om bijvoorbeeld het begin (<) of het eind (>) van de activering of beëindiging van een element aan te geven.
In onderstaande tabel zijn de meeste van die tekens opgenomen. Naast het teken staat de wijze waarop het in een document gebruikt moet worden. Vaak is dat in de vorm van &sleutelwoord;, in andere gevallen in de vorm van &ascii-equivalent;.

Ter illustratie van het gebruik een voorbeeld, waarbij in de browser (zoals in deze handleiding nogal eens het geval is) HTML-code weergegeven moet worden:

In de browser wil je zien:

<IMG SRC="dsdelft.gif" WIDTH="82" HEIGHT="82" ALT="Logo Digitale Stad Delft">

In het document moet je dan het volgende opnemen:

&lt;IMG SRC=&quot;dsdelft.gif&quot; WIDTH=&quot;82&quot; HEIGHT=&quot;82&quot; ALT=&quot;Logo Digitale Stad Delft&quot;&gt;

De belangrijkste speciale tekens staan opgenomen in onderstaande tabel.


< &lt; > &gt; « &#171; » &#187; " &quot;
& &amp; ° &#176; ¹ &#185; ² &#178; ³ &#179;
× &#215; ÷ &#247; ¼ &#188; ½ &#189; ¾ &#190;
© &#169; ® &#174; &#153; ¢ &#162; ¤ &#164;
&#182; § &#167; ¦ &#166; µ &#181; ± &#177;
£ &#163;
â &acirc; ê &ecirc; ô &ocirc; û &ucirc; î &icirc;
ä &auml; ë &euml; ö &ouml; ü &uuml; ï &iuml;
á &aacute; é &eacute; ó &oacute; ú &uacute; í &iacute;
à &agrave; è &egrave; ò &ograve; ù &ugrave; ì &igrave;
ã &atilde; õ &otilde;
å &aring; ø &oslash;
 &Acirc; Ê &Ecirc; Ô &Ocirc; Û &Ucirc; Î &Icirc;
Ä &Auml; Ë &Euml; Ö &Ouml; Ü &Uuml; Ï &Iuml;
Á &Aacute; É &Eacute; Ó &Oacute; Ú &Uacute; Í &Iacute;
À &Agrave; È &Egrave; Ò &Ograve; Ù &Ugrave; Ì &Igrave;
à &Atilde; Õ &Otilde;
Å &Aring; Ø &Oslash;
ç &ccedil; ñ &ntilde; æ &aelig; ß &szlig;
Ç &Ccedil; Ñ &Ntilde; Æ &AElig;


  Inhoud Handleiding HTML   Index

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong