Handleiding HTMLHTML (HyperText Markup Language) is de taal waarmee je documenten maakt, die bekeken kunnen worden op het World Wide Web.

CSS (Cascading Style Sheets) is een taal, die je kunt gebruiken om de wijze van presentatie van HTML-documenten vast te leggen.

In de Handleiding HTML worden zowel HTML als CSS beschreven.


HTML

Introductie in HTML
Structuur document
Structureren van tekst
Weergave tekst
Hyperlinks
Afbeeldingen en image maps
Lijsten
Tabellen
Formulieren
Frames
Objecten
Scripts
Style sheets

HTML-specificaties
Overzicht elementen
Speciale tekens

Uitgebreide inhoudsopgave HTML
Index (trefwoordenregister)

CSS

Cascading Style Sheets
Structuur CSS
CSS en elementen
Overzicht CSS-eigenschappen
Ondersteuning door browsers
CSS en eenheden

Kleuren in HTML/CSS
Hulpprogramma's
JavaScript voorbeelden
Laatste wijzigingen
Offline versieDe versie met frames van deze handleiding is inhoudelijk gelijk aan de noframes-versie, maar biedt extra mogelijkheden bij de navigatie. Gezien de ruimte die de extra frames innemen, wordt geadviseerd bij een schermresolutie lager dan 800x600 pixels de noframes-versie te gebruiken.

De Handleiding HTML is ook als offline versie te downloaden.


Copyright © 1995-2001 Hans de Jong

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze ook en/of commercieel gebruik van de Handleiding HTML alleen na toestemming van de auteur. Zie ook de copyright bepalingen.

Laatste wijziging 6 februari 2001.

Website:
http://www.handleidinghtml.nl
Mirror:
http://www.dto.tudelft.nl/mirhtml/


De Handleiding HTML wordt gesponsord door de Digitale Stad Delft (website), DTO TU Delft (mirror) en OLI - On-Line Internet (offline versie).


Dit document voldoet aan HTML 4.01 De gebruikte style sheets voldoen aan CSS 2 Webstandards: Fight for your right to standards!  Je kunt dit logo gebruiken als je een link wilt maken naar de Handleiding HTML