Reageren

Handleiding HTML
Inhoud   IndexReacties op de Handleiding HTML en vragen op het gebied van HTML en CSS kunnen gestuurd worden aan html@handleidinghtml.nl.

Buiten het beperkte aantal JavaScript voorbeelden dat in de Handleiding HTML is opgenomen, wordt met betrekking tot scripttalen geen ondersteuning geboden. Als belangrijke informatiebron op dat terrein wordt de JavaScript FAQ (veel gestelde vragen) van irt.org aanbevolen.

Vragen met betrekking tot de Copyright bepalingen kunnen gestuurd worden aan info@handleidinghtml.nl.

In alle gevallen wordt verzocht het bericht van een duidelijk onderwerp te voorzien (dus geen combinatie van de woorden Handleiding en HTML in de een of andere volgorde of schrijfwijze).
Voeg geen attachment (aanhangsel) aan het bericht toe: neem eventuele code in het bericht zelf op of vermeld de URL waarop een document online te bekijken is.
Verstuur het bericht bij voorkeur zonder opmaak.

Het werk aan de Handleiding HTML is een vrijetijdsactiviteit van één persoon. Omdat ook het actueel houden van de handleiding veel tijd vraagt, is het vaak niet mogelijk de vele berichten per omgaande te beantwoorden. Houd er daarom rekening mee dat een reactie een aantal dagen op zich kan laten wachten.


  Inhoud Handleiding

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong