Offline versie

Handleiding HTML
Inhoud   Index


De Handleiding HTML kan als offline versie gedownload worden. Het is een zip-bestand, waarvan de omvang ca. 2 Mb bedraagt. Pak het bestand uit in een directory naar keuze en markeer daarbij de optie "Use folder names" (of een optie met dezelfde strekking).

Het beginbestand is index.html of index.htm.

De offline versie is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik. Zie de copyright bepalingen.

De verwijzing naar de laatste offline versie is alleen in de online versie opgenomen.

De Handleiding HTML is voortdurend in bewerking. Van de offline versie zal echter alleen een update beschikbaar gesteld worden, wanneer belangrijke wijzigingen of aanvullingen plaatsvinden.


Waarschuwing

Gedurende enige tijd heeft hier een aanmeldingsformulier van Mind-it gestaan, dat je kon gebruiken als je bericht wilde ontvangen over een nieuwe offline versie van de Handleiding HTML. In maart 2001 wordt deze dienst door Mind-it in de huidige vorm helaas beëindigd.

Een mogelijkheid die wel blijft bestaan, is die waarbij je jezelf aanmeldt op de site van Mind-it als je bericht wilt ontvangen over een wijziging van deze pagina. Het is iets meer werk, maar het resultaat is vrijwel hetzelfde. Bij de aanmelding bij Mind-it moet je de volgende URL gebruiken: http://www.handleidinghtml.nl/offline.htm.

Informatie van Mind-it wekt de indruk, dat degenen die zich in het verleden vanaf deze pagina hebben aangemeld, na eind maart geen bericht meer over updates ontvangen. Als dat zo is, zullen ook zij zich opnieuw moeten aanmelden.


  Inhoud Handleiding HTML   Index

Laatste wijziging 6 februari 2001
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong