Cascading Style Sheets


Bij desktop publishing en tekstverwerking is het gebruik van stijlen, waarin de opmaak van (delen van) documenten staat gedefinieerd, vrij algemeen. Bij het ontwerpen van HTML-pagina's hebben stijlen ook hun intrede gedaan. Daardoor krijgt een auteur de beschikking over veel meer mogelijkheden bij de vormgeving van documenten, dan geboden wordt door HTML alleen. Nieuw zijn bijvoorbeeld het bepalen van de lettergrootte (in punten, inches, centimeters, of pixels), de regelhoogte, de weergave van hyperlinks, de marges van een pagina of delen ervan, inspringen, de achtergrond(kleur) van delen van een document en het positioneren van elementen. De taal, waarmee stijlen vastgelegd en aan HTML-documenten gekoppeld kunnen worden, heet Cascading Style Sheets (CSS) en is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C).

De volgende afbeelding is een schermweergave van een document, waarin gebruik gemaakt wordt van stijlen.

Voorbeeld Style Sheet in Microsoft Internet Explorer


De volgende afbeelding toont hetzelfde document weergegeven in een browser, welke stijlen niet ondersteunt.

Voorbeeld Style Sheet in Netscape NavigatorInhoud Cascading Style Sheets

Bij de beschrijving van Cascading Style Sheets komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Structuur Cascading Style Sheets
Een stijl is een verzameling regels, die bepalen hoe (een deel van) een document moet worden weergegeven. In het onderdeel Structuur CSS wordt beschreven hoe deze stijlregels worden opgebouwd.

CSS en elementen
In het onderdeel CSS en elementen wordt beschreven op welke wijze elementen normaal worden vormgegeven en hun plaats krijgen en hoe daar met behulp van Cascading Style Sheets invloed op uitgeoefend kan worden.

Stijleigenschappen
In een stijlregel wordt de stijl bepaald door aan een eigenschap een waarde toe te kennen. Een overzicht van de verschillende eigenschappen die gebruikt kunnen worden bij het definiëren van stijlen, wordt gegeven in het onderdeel CSS-eigenschappen. Een beschrijving van de verschillende groepen eigenschappen en de bijbehorende waarden wordt in afzonderlijke documenten gegeven.

Ondersteuning door browsers
In het onderdeel Ondersteuning door browsers wordt een overzicht gegeven van de ondersteuning van de verschillende mogelijkheden van Cascading Style Sheets door de belangrijkste browsers. Ook wordt ingegaan op het gebruik van browser-specifieke stijlbladen om foutieve weergave, als gevolg van de onjuiste implementatie van CSS in sommige browsers, te voorkomen. Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor de weergave in browsers die Cascading Style Sheets niet ondersteunen.


Style sheets verbinden met HTML

Stijlregels kunnen op meerdere manieren met de HTML-code in een document worden verbonden: door ze te plaatsen in een extern stijlblad en dit te koppelen aan het document, door ze op te nemen in een ingesloten stijlblok aan het begin van het document en tenslotte door ze als inline stijl direct te relateren aan een element. Een beschrijving van de verschillende mogelijkheden en de elementen en attributen die daarbij kunnen worden gebruikt, wordt gegeven in het onderdeel Style sheets in het HTML gedeelte van deze handleiding.


Inhoud   Inhoud Handleiding HTML

Laatste wijziging 4 april 2000
Copyright © 1995-2001 Hans de Jong