Corydoras (Lacépčde, 1803) (Callichthyidae)

C. trilineatus

C. trilineatus


Inleiding:

Algemene verschijningsvorm:

Indeling:

Referenties:

Enkele aanwijzingen voor de aanschaf van Corydoras:

E-mail adres:
 
 
 
 

Inleiding:

In tropisch Zuid-Amerika wijdverbreide pantsermeervallen met een grootte van 2,5 tot 12 cm, maar meestal 5 tot 7 cm. Er zijn 115 verschillende soorten beschreven (Burgess, 1992 & Kobayagawa, 1991).

De kleinste soorten zijn C. hastatus (Eigenmann & Eigenmann, 1888), C. pygmaeus (Knaack, 1966) en C. cochui (Myers & Weitzman, 1954)(2,5 cm). De grootste is C. barbatus (Quoy & Gaimard, 1824) (12 cm), in gevangenschap tot 8,5 cm.

Naast kieuwademhaling kunnen ze ook gebruik maken van darmademhaling, daarom zie je ze af en toe snel naar het oppervlak zwemmen om wat atmosferische lucht te happen. Wanneer er voldoende zuurstof in het water aanwezig is doen ze dit nauwelijks.

Het zijn bodemvissen die in kleine scholen leven. Ze verzamelen hun voedsel voornamelijk op de bodem, voor een deel door het filteren van bodemmateriaal. Het is daarom belangrijk dat een deel van de bodem bedekt is met fijn zand. Naast detritus eten ze ook bodemdieren als muggelarven en ook watervlooien die zich dicht bij de bodem bevinden. Het is belangrijk de dieren niet als vuilnismannen te beschouwen want ze hebben, zoals de meeste organismen, gevarieerde voeding nodig om optimaal te functioneren.

De waterkwaliteit moet goed zijn, weinig nitraat, nitriet en ammonium, geen chloor of zout. De hardheid van het water is waarschijnlijk minder belangrijk; een aantal soorten is ook in middelmatig hard water te kweken. De zuurgraad moet ongeveer neutraal zijn (pH=6-8), dit kan per soort wel iets verschillen (bv. C. eques pH 6-6,5). C. paleatus is reeds in 1878 door Carbonier in Parijs in gevangenschap nagekweekt.


Algemene verschijningsvorm:

Algemene verschijningsvorm

Indeling:

Men kan de Cory's in enkele groepen opdelen met betrekking tot de verzorging en/of gedrag (Sterba, 1981).

(Volgens mij klopt deze indeling niet helemaal meer, maar het kan je wel helpen bij de keuze van een bepaalde soort. Voor uigebreide informatie verwijs ik naar het boek van Burgess (1992)).

 

 

De eerste groep bestaat uit makkelijk te verzorgen en te kweken dieren. Meesten onopvallend van kleur, groen- metaalachtige lichaamskleur en donkere wolk- punt- of vlekkentekening en grijze vinnen.

Bestaande uit C. aeneus, ook verkocht als albino (Gill, 1858), C. elegans, vaak vrij zwemmend (Steindachner, 1877), C. nanus (Nijssen & Isbrückner, 1967), C. eques (Goud-oor) (Steindachner, 1877 ), C. macropterus (Grootvin) (Regan, 1913), C. nattereri (Steindachner, 1877), C. paleatus (Jenyns, 1842), C. schultzei (Holly, 1940) [synoniem voor C. aeneus volgens Nijssen & Isbrücker (1980)].

Ze nemen genoegen met temperaturen tussen de 18 en maximaal 26 C en gaan vaak makkelijk tot voortplanting over. Wildvang vertoont vaak nog een seizoen ritme, gerelateerd aan de regentijd in het land van herkomst. Dat betekent dat ze in Nederland vaak in de winter tot paaien overgaan (december tot maart). Nakweek of exemplaren die aan het aquarium gewend zijn gaan vaak na het verversen van het water tot paaien over. (Vaak helpt het om iets koeler water te gebruiken, in vergelijking tot het aquariumwater. Ook zouden sommige soorten bij lage luchtdruk eerder tot paaien overgaan. Veel Corydoras soorten worden te warm gehouden.)

Daarbij wordt het vrouwtje nagejaagd door verschillende mannetjes en wordt na partnerkeuze de T-positie aangenomen. Na bevruchting van de eitjes in de tot een zakje gevouwen buikvinnen worden ze, op een door het vrouwtje schoongemaakte plek, op het glas of een waterplant vastgehecht. De eieren kunnen het beste uit het aquarium verwijderd worden omdat ze anders worden opgegeten. Bovendien zijn de jonge dieren in een apparte bak beter te controleren en te voeren. Het is belangrijk dat de waterkwaliteit optimaal blijft. Dus niet te veel voeren of vaak water verversen. De larven kunnen gevoerd worden met infusoriën en later met artemia (pekelkreeftjes) naupliën. Het voedsel dat kan worden opgenomen mag maximaal de even groot zijn als de diameter van het oog van de larve. De dieren kunnen zich na ongeveer 9-11 maanden voortplanten.

Een tweede groep met een zilverige basiskleur een contrastrijke punt- of streep tekening of beide vertonen. De vinnen zijn meestal kleurloos doorschijnend. De eerste rugvin (D1) draagt soms een grote donkere vlek die zich meestal tot op de rug uitstrekt. De tweede rugvin of vetvin (D2), anaalvin (A) en de staartvin (C) zijn meestal voorzien van donkere, vertikale kettingvormig gerangschikte rijen punten. Deze soorten verlangen een temperatuur van 25 tot 28 C. Het is niet of slechts incidenteel gelukt om deze soorten te kweken.

Hiertoe kan men de volgende soorten rekenen. C. agassizi (Steindachner, 1877), C. caquetae (Fowler, 1943), C. caudimaculatus (zwarte vlek bij de staart) (Rössel, 1961), C. haraldschultzi (Knaack, 1962), C. sterbai (lijkt veel op C. haraldschultzi, het koppatroon is invers) (Knaack, 1962), C. julii (zelden geďmporteerd, dit is meestal trilineatus [netwerkpatroon op de kop tegenover stippen bij julii]) (Steindachner, 1906), C. melanistius melanistius (20-24 C)(Regan, 1912), C. melanistius brevirostris (Fraser-Bruner, 1947), ?C. punctatus (Bloch, 1794), C. reticulatus (Fraser-Bruner, 1938).

Een derde groep wordt gekenmerkt door één of meerdere donkere lengtestrepen over de bovenste lichaamshelft op een zilverwitte, geelachtige of oranje ondergrond. Meestal met kleurloze, ongetekende vinnen. Condities als in groep I, minder succes met voortplanting.

Hiertoe kan men de volgende soorten rekenen: C. arcuatus (Elwin, 1939), C. axelrodi (Rössel, 1962), C. boesemani (zwarte banden op de staartvin)(Nijssen & Isbrücker, 1967), C. metae (21-23 C, pH 7 en KH 12)(Eigenmann, 1914), C. rabauti (La Monte, 1941), C. schwartzi (Géry, 1966/ Rössel, 1963), C. surinamensis (22-25 C) (Nijssen, 1970), C. trilineatus (23-25 C) (Cope, 1871).

Tenslotte kan men een groep onderscheiden van de zeer kleine (2,5 cm) in de middelste waterlagen vrijzwemmende, over het algemeen makkelijk te houden soorten:

C. hastatus (Eigenmann & Eigenmann, 1888) en C. pygmaeus (Knaack, 1966).

Deze groepsindeling heeft geen enkele taxonomische waarde.

Referenties:
 
 

Colored atlas of miniature catfish. Dr. W.E. Burgess (1992)

The world of catfishes. M. Kobayagawa (1991)

Encyclopedie van de aquaristiek en ichtyologie. red. G. Sterba (1981)

Het dwergengilde van de Rio Aiuana. Corydoras robineae. R. Schreiber. Het Aquarium 64 (11) 255-259 (1994)

Het houden en de kweek van Corydoras araguaiaensis, een droom wordt werkelijkheid. R. Schreiber. Het Aquarium 64 (7/8) 193-195 (1994)

Corydoras barbatus. R. Schreiber. Het Aquarium 64 (3) 73-75 (1994)

Niet alleen voor meervallenfans. R. Schreiber. Het Aquarium 64 (2) 52-54 (1994)

Meervallen. J.J. Hoedeman. Zuidgroep bv Best (1980)

Handboek voor het zoetwater aquarium. G. Brünner e.a. Thieme Zutphen (1983)


Enkele aanwijzingen voor de aanschaf van Corydoras:

1. Koop geen vissen die net geďmporteerd zijn, tenzij ze er erg goed uitzien, niet beschadigd en aktief.

2. Koop geen vissen met een slijmerig uiterlijk. Mogelijk dragen ze een besmettelijke ziekte.

3. Koop geen vissen met beschadigde of afgestorven baarddraden.

4. Koop geen vissen met onheldere of beschadigde ogen.

5. Koop geen vissen die niet actief zijn of teruggetrokken in een hoek van de bak liggen.

6. Koop nooit vissen die ondervoed zijn !!

7. Koop geen vissen die in rust snel ademen.

8. Koop geen vissen met beschadigde vinnen.

9. Koop geen vissen die slecht zwemmen of moeite hebben met hun evenwicht.

10. Koop geen vissen die niet opzoek gaan naar voer als ze gevoerd worden.

11. Koop het liefst alleen nakweek, indien beschikbaar. 


C. sterbai

Sterbai.gifE-mail adres:

Graag ontvang ik informatie (uit eigen ervaring) over het houden en de voorplanting van Corydoras sp., mijn E-mail-adres is: job.vdhorst@wxs.nl

mailMAIL: Job van der Horst

 

 

Last update: 3-sept-1998

 

Shakira - Don t Bother

Tekst
 

Shakira - Underneath Your Clothes
TekstShakira - Objection (Tango) Tekst
 

Shakira - No

Tekst(Eng)(Sp)

Terug naar begin: